محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

1- آسیب شناسی، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
2- درمان تیمی در اختلالات گفتار و زبان
3- معرفی ابزارهای نوین ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
4- شاخص های رشد طبیعی گفتار و زبان
5- غربالگری و پیشگیری از اختلالات گفتار و زبان
6- گفتاردرماني مبتني بر شواهد
7- رویکرد مراجع – محور در درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع