راهنمای نگارش چکیده مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش چکیده مقالات

راهنمای نگارش خلاصه مقالات برای پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
خلاصه مقالات نویسندگانی که اصول نگارش چکیده را مطابق با راهنمای تنظیم چکیده رعایت نکرده باشند، از روند داوری حذف خواهد شد.
 

1- چكيده با اين ساختار تهيه شود: عنوان، زمينه و اهداف، روش ها، يافته ها، بحث و نتيجه گيري، كليدواژه ها.

2-    چكيده فاقد نام نويسند(ه)گان باشد.

3-    متن چكيده، حداكثر شامل 350 كلمه باشد. كليدواژه ها حداقل 3 و حداكثر 5 كلمه باشند.

4-    چكيده بايد به زبان فارسي و در قالب فايل word تهيه شود. براي عنوان از قلم B Titr و براي متن از قلم B Nazanin و اندازه 14 استفاده شود.

5-    در صورتي كه مقاله مستخرج از پايان نامه مي باشد، زير عنوان چكيده، جمله "اين مقاله، از پايان نامه مقطع ......... دانشگاه ............. استخراج گرديده است." ذكر شود.

6-     مقاله ارسالي نبايد قبلاً در همايش يا كنفرانس ديگري در داخل كشور ارائه شده باشد.

7-    درصورت نياز، ارسال اصل مقاله الزامي است.