آغاز ثبت نام برای دریافت امتیاز پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

صفحه اصلی > آغاز ثبت نام برای دریافت امتیاز پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

 پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران 7 و 8 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. شرکت در این همایش برای هم کاران آسیب شناس گفتار و زبان 9 و برای سایر مشمولین 6.5 امتیاز بازآموزی خواهد داشت. متقاضیان می بایست ضمن انجام ثبت نام مالی در همایش، در سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی عضو بوده و در برنامه پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران در سامانه مذکور ثبت نام کنند.