تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیر خانه : تهران خیابان انقلاب پیچ شمیران جنب بهزیستی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه آموزشی گفتار درمانی 
تلفن : 09198272445
فکس :77636042
Email : kongeregoftar97@gmail.com